Ubezpieczenie na życie, czyli wsparcie naszych bliskich podczas naszej śmierci

Teoretycznie polisa na życie obejmuje blisko połowę naszych rodaków. Jednak jeżeli chodzi o samą jej wartość, to tu bywa nieco gorzej, gdyż pod tym kątem jesteśmy znacząco w tyle za krajami o podobnym potencjale. Spowodowane to jest faktem, iż wiele nie Polaków jest nieświadomych i korzysta jedynie z produktu zapewniającego iluzoryczną ochronę. Wybór pełnoprawnego ubezpieczenia na życie (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-zycia-i-zdrowia/) powinien zostać dobrze przemyślany, w końcu będzie stanowić zabezpieczenie finansowe dla naszej rodziny w razie naszej śmierci.

Ubezpieczenia na życie wcale nie jest aż tak oczywiste

W wielkim skrócie, aby nie rozwijać, się za bardzo powołam się na ogólną definicję, którą znajdziemy w słowniku, języka polskiego o brzmi ona tak. Ubezpieczenie na życie występuje tylko wtedy, gdy wskazanej wcześniej osobie zostanie wypłacone odszkodowanie w razie śmierci ubezpieczonego. Jednak jaka suma będzie tą odpowiednią? I to właśnie jest kluczowe pytanie, na które mało osób zna odpowiedzi, a powinna być odwrotnie. Polisa na życie nie powinna wypłacić takiej puli pieniędzy, która wystarczy nam jedynie na otarcie łez. Mają one jedną, ale jakże kluczową funkcję. Mianowicie mają ochronić ekonomicznie funkcję ubezpieczonego w gospodarstwie domowym. Muszą dodatkowo dać rodzinie czas do zaadaptowania się do trudnej sytuacji. Dlatego można usłyszeć wiele porad, które mówią stanowczo, że suma ubezpieczenia ma osiągnąć wartość przykładowo 3-letnich zarobków ubezpieczonego. Oczywiście nie muszą to by środki wyliczone co do grosza, lecz  ważne jest, abyśmy mieli świadomość, co dana kwota będzie znaczyć w praktyce. Jeżeli jesteśmy zadłużenie, także powinniśmy wziąć to pod uwagę. W końcu ubezpieczenia na życie wraz z kredytem hipotecznym jest najbardziej dogodnym zabezpieczeniem.

Co obejmuje dobre ubezpieczenie na życie?

Podstawowy zakres każdej polisy na życie obejmuje życie właśnie, czyli ryzyko zgonu. Jednakże nie tylko najczarniejszy scenariusz może spowodować rozłam w budżecie domowym. Sprawę może postawić jasno ubezpieczenie na życie ma chronić nas przed wszystkim, z czym osobiście nie damy sobie rady, a przewidzenie takiego obrotu spraw jest niemożliwe. Dlatego te potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie od następstw od nieszczęśliwych wypadków oraz poważnych zachorowań. Następnie możemy zastanowić się nad kolejnymi rozszerzeniami. Podsumowując, najlepsze ubezpieczenie na życie jest wtedy, gdy nie ochroni nas przed wszystkimi możliwymi ryzykami, lecz przed tym naprawdę koniecznymi.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie na życie: dlaczego potrzebujesz i jak wybrać

Nawet jeśli nie jesteś kaskaderem, sportowcem ekstremalnym ani nie podejmujesz ryzyka na co dzień, zapoznaj się z programami ubezpieczeń na życie. Dzięki ubezpieczeniu na życie można zaoszczędzić na planowane wydatki, takie jak ślub czy zaliczka na poczet kredytu hipotecznego, lub zapewnić sobie podwyżkę emerytury.

Jaka jest korzyść z ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie ma nie tylko swój pierwotny cel, zapewnienie poduszki bezpieczeństwa dla najbliższych na wypadek, gdyby Tobie coś się stało, ale także inne korzyści:

  • Oszczędzać na planowane wydatki, takie jak czesne za studia dzieci;
  • Oszczędzać na podwyżkę emerytury.

Ubezpieczenie od ryzyka

W swojej czystej formie ubezpieczenie na życie oparte na ryzyku oznacza, że istnieje tylko jedno zdarzenie objęte ubezpieczeniem, utrata życia. W tym przypadku ubezpieczony będzie płacił składkę jednorazową lub składki regularne w zależności od umowy. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem krewni otrzymują pieniądze.

Ubezpieczenie na życie oparte na analizie ryzyka często służy jako podstawa tzw. ubezpieczenia mieszanego, w którym wypłata świadczenia następuje nawet w przypadku zachorowania lub odniesienia obrażeń. Nie powstają żadne oszczędności.

Z takim mieszanym ubezpieczeniem możesz wybrać:

  • Wysokość wypłaty;
  • Wykaz możliwych zdarzeń niepożądanych (niepełnosprawność, uraz, choroba terminalna);
  • Czas trwania, od jednego roku do 20 lat lub więcej.

Składki obliczane są przez przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. Zależy to od stawek firmy i innych czynników (np. wysokości świadczeń).

Innym szczególnym przypadkiem ubezpieczenia od ryzyka jest ubezpieczenie kredytu. W tym przypadku, jeśli bank jest wymieniony jako beneficjent, to nie Ty otrzymasz wypłatę, ale bank, w którym zaciągnąłeś kredyt. Jeśli coś Ci się stanie, Twoi krewni nie będą musieli płacić za Ciebie.

Ubezpieczenie oszczędnościowe


Połączenie ubezpieczenia i oszczędności. W klasycznym ubezpieczeniu oszczędnościowym mamy do czynienia z ustaloną stopą zwrotu. Jednak możliwy zysk będzie również niższy niż w przypadku ubezpieczenia inwestycyjnego.

Po zawarciu umowy możesz skorzystać z obu lub jednej z dwóch opcji:

  • Jeśli zajdzie zdarzenie objęte ubezpieczeniem, Twoje uposażone osoby (czyli te, które określisz w umowie) otrzymają wypłatę (za ryzyko śmierci);
  • Nic Ci się nie stało przed końcem umowy, otrzymujesz swoje oszczędności (ryzykując „przeżycie” lub „przetrwanie do pewnego wydarzenia”).

Możesz wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem i zwrócić odliczenie od podatku w wysokości opłaconych składek ubezpieczeniowych za okres rozliczeniowy (ale nie więcej niż przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych) z tytułu dobrowolnych umów ubezpieczenia na życie na okres 5 lat lub dłuższy.

 

Czytaj dalej

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to produkt, który zapewnia bezpieczeństwo osobie wykupującej polisę oraz jej najbliższym. Firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci lub różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Wybór superpolisa.pl – ubezpieczenia na życie to ważna decyzja, której skutki mogą być odczuwalne przez wiele lat. Jak dobrać najlepszy wariant do swoich potrzeb?

Różne warianty ubezpieczeń

Polisa ubezpieczenia na życie jest oferowana przez wiele firm. Jest to produkt dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta, dlatego może zawierać różny zakres usług. Podstawowe warianty ograniczają się do wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Niektóre polisy pozwalają uzyskać pomoc w przypadku poważnej choroby lub kosztownej rehabilitacji. Istnieją też możliwości połączenia polisy z ubezpieczeniem inwestycyjnym, pozwalającym na mnożenie swojego majątku.

Ochrona dostosowana do potrzeb

Wybór ubezpieczenia na życie powinien być podyktowany określeniem odpowiedniej formy ochrony. Nie ma uniwersalnych zasad, do których należy się stosować. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Z pewnością warto jednak zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Jest to górna granica odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, a więc maksymalna kwota odszkodowania, na jaką możemy liczyć. Powinna być dostosowana do naszej sytuacji życiowej. Od sumy ubezpieczenia w dużej mierze zależy wysokość składki ubezpieczeniowej. Niektórzy ubezpieczyciele pozwalają na zmianę tego parametru w trakcie trwania ubezpieczenia na życie. Stanowi to ułatwienie, szczególnie po zmianie pracy lub miejsca zamieszkania.

Koszty ubezpieczenia i odszkodowanie

Na wysokość składki mają wpływ także inne czynniki, takie jak stan zdrowia i rodzaj wykonywanej pracy. Firma ubezpieczeniowa ocenia ryzyko i na ten podstawie proponuje indywidualne rozwiązanie. W wielu przypadkach wymagane jest przedstawienie zaświadczeń lekarskich lub wyników badań medycznych. Najważniejszą kwestią jest możliwość uzyskania kwoty odszkodowania, która będzie odpowiadała naszym rzeczywistym potrzebom. W związku z tym nie należy wybierać najtańszego ubezpieczenia na życie ani podejmować decyzji w pośpiechu. W przeciwnym razie może się okazać, że zawarta umowa jest nieskuteczna lub nie pomaga przezwyciężyć trudności w kryzysowej sytuacji życiowej. Przed zawarciem umowy należy zapoznać się ze szczegółami oferty oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Dopiero wtedy możemy mieć pewność, że polisa spełni nasze potrzeby.

 

 

Czytaj dalej