Ubezpieczenie na życie, czyli wsparcie naszych bliskich podczas naszej śmierci

Teoretycznie polisa na życie obejmuje blisko połowę naszych rodaków. Jednak jeżeli chodzi o samą jej wartość, to tu bywa nieco gorzej, gdyż pod tym kątem jesteśmy znacząco w tyle za krajami o podobnym potencjale. Spowodowane to jest faktem, iż wiele nie Polaków jest nieświadomych i korzysta jedynie z produktu zapewniającego iluzoryczną ochronę. Wybór pełnoprawnego ubezpieczenia na życie (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-zycia-i-zdrowia/) powinien zostać dobrze przemyślany, w końcu będzie stanowić zabezpieczenie finansowe dla naszej rodziny w razie naszej śmierci.

Ubezpieczenia na życie wcale nie jest aż tak oczywiste

W wielkim skrócie, aby nie rozwijać, się za bardzo powołam się na ogólną definicję, którą znajdziemy w słowniku, języka polskiego o brzmi ona tak. Ubezpieczenie na życie występuje tylko wtedy, gdy wskazanej wcześniej osobie zostanie wypłacone odszkodowanie w razie śmierci ubezpieczonego. Jednak jaka suma będzie tą odpowiednią? I to właśnie jest kluczowe pytanie, na które mało osób zna odpowiedzi, a powinna być odwrotnie. Polisa na życie nie powinna wypłacić takiej puli pieniędzy, która wystarczy nam jedynie na otarcie łez. Mają one jedną, ale jakże kluczową funkcję. Mianowicie mają ochronić ekonomicznie funkcję ubezpieczonego w gospodarstwie domowym. Muszą dodatkowo dać rodzinie czas do zaadaptowania się do trudnej sytuacji. Dlatego można usłyszeć wiele porad, które mówią stanowczo, że suma ubezpieczenia ma osiągnąć wartość przykładowo 3-letnich zarobków ubezpieczonego. Oczywiście nie muszą to by środki wyliczone co do grosza, lecz  ważne jest, abyśmy mieli świadomość, co dana kwota będzie znaczyć w praktyce. Jeżeli jesteśmy zadłużenie, także powinniśmy wziąć to pod uwagę. W końcu ubezpieczenia na życie wraz z kredytem hipotecznym jest najbardziej dogodnym zabezpieczeniem.

Co obejmuje dobre ubezpieczenie na życie?

Podstawowy zakres każdej polisy na życie obejmuje życie właśnie, czyli ryzyko zgonu. Jednakże nie tylko najczarniejszy scenariusz może spowodować rozłam w budżecie domowym. Sprawę może postawić jasno ubezpieczenie na życie ma chronić nas przed wszystkim, z czym osobiście nie damy sobie rady, a przewidzenie takiego obrotu spraw jest niemożliwe. Dlatego te potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie od następstw od nieszczęśliwych wypadków oraz poważnych zachorowań. Następnie możemy zastanowić się nad kolejnymi rozszerzeniami. Podsumowując, najlepsze ubezpieczenie na życie jest wtedy, gdy nie ochroni nas przed wszystkimi możliwymi ryzykami, lecz przed tym naprawdę koniecznymi.

Możesz również polubić